بهار عربی؟!

صفحه ی 21 و 22 از این گزارش رو ببینید:http://www.slideshare.net/fred.zimny/deloittes-global-powers-of-retailing-2013لامصب بهار عربی ای بوده ها، دفاتر 250 شرکت برتر با وجود رشد 3-5 درصدی بازارهای خرده فروشی در اکثر جاهای دنیا، در سال 2011 یک رشد اساسی در فروششون در آفریقا و خاورمیانه تجربه کردن که به نسبت، حتی بیشتر از آمریکای لاتین دومین بازار در حال …

بهار عربی؟! ادامه »