سالمندان

رشد جمعیت سالمند

رشد جمعیت سالمند مشکل آینده‌ی کشور ماست. جمعیت سالمند نیازهای مشخصی دارد و مشکلات مشخص. در سطح کلان بازنشستگی و نداشتن جمعیت جوان جایگزین باری بر دوش دولت و جمعیت جوان خواهد بود. سیستم بهداشت و درمان با حجم عظیمی از تقاضا روبرو خواهد شد و جمعیت سالمند لینک زیر یک ارائه ی عالی در …

رشد جمعیت سالمند ادامه »